Det danske rigsvåben har ni hjerter. Har vi sat det ene over styr i dag?

 

 

 

22. juli 2009
Amnesti Nu fortsætter sit initiativ for de afviste asylansøgere, som har siddet i venteposition i asylcentrene i mere end tre år. Pr. 14. maj 2009 omfatter dette 534 mennesker ifølge Udlændingeservice.

23. oktober 2008 på Christiansborg Slotsplads: Amnesti Nu markerede et-årsdagen for aflevering af de 90.469 underskrifter til fordel for amnesti for de afviste asylansøgere ved igen at folde sit røde hjerte ud nede foran Christiansborgs vinduer. Aktionen foregik umiddelbart før åbent samråd med integrationsministeren, Birthe Rønn Hornbech, om LIBE rapportens kritikpunkter og Institut for Folkesundheds dokumentation af asylbørnenes psykiske problemer.

Læs Tove Krags tale i forbindelse med aktionen.

Amnesti Nu arbejder for amnesti (opholdstilladelse) til de omkring 500 mennesker, som har fået afslag på deres ansøgning om asyl i Danmark. De har siddet i venteposition i de danske asylcentre i 3-9 år uden at kunne hjemsendes. 125 af dem er børn eller unge under 18 år.

Amnesti Nu søger at fremme dette mål ved:

I perioden 1.11.2006 til 23.10.2007 indsamlede Amnesti Nu 90.469 underskrifter til støtte for kravet om asyl.

23.10.2007 kl. 13 blev underskrifterne afleveret til såvel daværende integrationsminister Rikke Hvilshøj som til Hofmarskallatet og til Folketingets integrationsudvalg.

Samme dag kl. 12 meddelte statsministeren, at "regeringen vil give bedre mulighed for at familier med børn kan bo i særlige boliger uden for centrene", et forslag som dog ikke var forhandlet med regeringens støtteparti.

Dagen efter - den 24.10.07 - udskrev statsministeren folketingsvalg. Spørgsmålet om asyl kom i brændpunktet i valgkampen med nysprog om Danmark som flygtningemagnet og en åben ladeport for flygtninge, hvis regeringens inhumane asylpolitik blev lempet.

Med resultatet af valget den 13.11.07 finder Amnesti Nu det væsentligt at fortsætte arbejdet for, at de 90.469 danskeres stemmer bliver hørt, så den førte asylpolitik i dette land ændres i en mere human retning ligesom den skal bringes i overensstemmelse med de konventioner, Danmark har underskrevet.

Amnesti Nu's initiativ er støttet af flg. organisationer m.fl.

Kontakt information:

kontakt@amnesti-nu.dk
Inga Axelsen tlf: 3324 2028 og
Lisbeth Algreen
tlf.:3918 4545.

Tip en ven


 

Kalender:

19. juni 2010. Tavs demonstration kl 13-14 på Rådhuspladsen, Kbh., sammen med Kvinder i Sort og kvinder fra asylcentrene Avnstrup, Kongelunden og Sandholm i anledning af FNs Verdensflygtningedag d. 20. juni.

17. juni 2010, kl 17. Amnesti Nu er blandt støtteorganisationerne ved Bedsteforældre for Asyls demonstration for anstændighed på Christiansborg Slotsplads med parolen: Nu er det nok - tag ansvar - sig fra. Læs mere her.

Hver søndag, kl 14:00-15.00. Bedsteforældre for asyl står foran Center Sandholm (Birkerød), Avnstrup (Roskilde) og Kongelunden (Amager). Læs mere her.

Bliv kontaktperson til en asylansøger.

 

 

 

 

 

 

 

Se mange flere billeder fra dagen her