Lisbeth Algreen


Charlotte Blumensaadt


Nanna Carlsen


Ulla Strange Hansen

 

 

 

Idéen til Amnesti Nu opstod på et møde i efteråret 2006, hvor flere af mødedeltagerne allerede fungerede som kontaktpersoner til de afviste asylansøgere og havde et indgående indblik i den håbløse og udsigtsløse situation, disse mennesker befandt sig i. Vi besluttede derfor at starte en underskriftsindsamling på kravet om, at de asylansøgere, der havde siddet mere end tre år i asylcentrene, og som ikke kunne hjemsendes, skulle have opholdstilladelse.

Indsamlingen foregik både over nettet og på underskriftslister i direkte kontakt med folk - sideløbende med en lang række andre aktiviteter, og efter et lille års tid blev de 90.469 underskrifter den 23.10.2007 afleveret til daværende integrationsminister Rikke Hvilshøj samt til Hofmarskallatet og til Folketingets integrationsudvalg.

Da der siden valget 13.11.2007 ikke er sket nogen ændring i de afviste asylansøgeres situation, har Amnesti Nu besluttet at fortsætte arbejdet, og man vil løbende kunne følge vore aktiviteter på hjemmesiden.

Amnesti Nu består i dag af Lisbeth Algreen, Inga Axelsen, Nanna Carlsen, Gerd Gottlieb, Tove Krag, Charlotte Gylling Mortensen og Toni Liversage.

Indtil afleveringsdatoen deltog Charlotte Blumensaadt, Ulla Strange-Hansen og Pia Thomsen desuden i gruppens arbejde.

Tak til Torben Skov for udarbejdelse af logo
Tak til Kirsa Wilkenschildt for design af hjemmeside

 

 


Gerd Gottlieb


Charlotte Gylling Mortensen


Tove Krag


Toni Liversage


Pia Thomsen