Hvem støtter initiativet  
   

Anbefalere

Blandt de første...

 

Anbefalere som officielt støtter initiativet:

Attac Danmark
BaggårdTeatret
Brandbjergnetværket - "Borgere for et anstændigt Danmark"
Cafe Blågårds Apotek
Danmission
Danseteatret Nordenfra
Dansk Folkeempati
Flygtningevennerne i Roskilde, frivillige under Dansk Flygtningehjælp.
Dansk Socialrådgiverforening
Den Danske Helsinki Komite
Fagligt Ansvar
Firma Mentha
FN-Forbundet
FN-Forbundet Københavns-kredsen
Folkesagen for værdig asylpolitik
Foreningen for Etnisk Ligestilling
Indre Missions Tværkulturelle Arbejde
Intet menneske er Illegalt
Ingen människa är illegal
Islamisk-Kristent studiecenter
HK-forbundets næstformand
Kirkens Korshær
Klezmerduo
Kristeligt Studenter Settlement
Kvinder for Fred
Kvinder i Sort
Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed
Landsforbundet af Voksen- og Ungdomsundervisere (LVU)
Læger for sameksistens
Mandela Center Danmark
Mangfoldighedsnetværket
Mellemfolkeligt Samvirke
Muslimer i dialog
Permakultur Danmark
Præsteinitiativet "Der er stadig ikke plads i herberget"
Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT)
Selskabet Interkulturel Psykologi
Sig Fra!
SOS mod racisme
Social Kritik
Socialpædagogernes Landsforbund
Støttekredsen for flygtninge i fare
The Middle East Peace Orchestra
Verden paa Gaden

Vester Kopi
Ægteskab uden grænser

 

Blandt de første til at tale om Amnesti i Danmark

Uffe Stormgaard, tidligere formand for Dansk Flygtningehjælp, skrev i juni en inspirerende kommentar i Jyllandsposten.

Jørgen Poulsen, Dansk Røde Kors Generalsekretær talte om amnesti for afviste asyl-ansøgere i Korshærsbladet aug/sep 2006.

 

 

 

 


 

Dansk Flygtningehjælp har d. 4. januar sendt Amnesti Nu følgende støtte-udtalelse:

"Midlertidig opholdstilladelse vil være en værdig støtte til de afviste asylansøgere, som ikke kan rejse hjem nu og her. Det gælder blandt andet irakerne, som har siddet i flere år i danske asylcentre, mens borgerkrigslignede tilstande hærger deres hjemland.

En midlertidig opholdstilladelse vil give disse trængte mennesker retten til et værdigt liv med uddannelse, arbejde mv. Vi kan ikke være andet bekendt."