Fælles EU-politik på asylområdet
EU-kommissionen sendte i sommer (2007) et forslag om en fælles EU-politik på asylområdet ud til høring.

Amnesti Nu formulerede et høringssvar, hvor vi gik ind for forslaget ud fra den opfattelse, at det
på afgørende punkter kunne forbedre situationen på området i Danmark. I begyndelsen af november
blev forslaget drøftet ved en konference i Bruxelles, hvor nogle af os deltog.

Sammenfatning af Amnesti Nu's høringssvar..
Læs hele Amnesti Nu's høringssvar: "For en værdig asylpolitik."
Se alle Europæiske høringssvar.