Bliv kontaktperson til de afviste asylansøgere

Amnesti Nu etablerer kontaktpersonsordninger mellem interesserede uden for asylcentrene og de afviste asylansøgere i Avnstrup, Kongelunden og Sandholm. Sigtet er at knytte bånd til glæde for begge parter og til støtte for de afviste.

Hver kontaktpersonsordning udvikler sig individuelt - såvel mht indhold som med tidsforbrug - afhængigt af de implicerede parter

Nogle kontaktpersoner
- kommer udelukkende på besøg - lytter og giver opmærksomhed, leger og hygger
- inviterer på ture eller hjem til sig selv
- øver sig på nye sprog og lærer ny musik at kende
- anskaffer praktiske ting til asylansøgerne
- bliver bisidder i forhold til danske myndigheder
- går ind og prøver at hjælpe i selve flygtningesagerne
- har dannet en kvindegruppe i Center Sandholm sammen med nogle af de afviste kvinder

Som kontaktpersoner erfarer vi gang på gang, at det vigtigste for de afviste asylansøgere er at blive set og hørt af de danske borgere – at opleve, at nogle ønsker en anden politik på asylområdet, en anstændig behandling af vores asylansøgere. Alternativet til en kontakt, det være sig en nok så lille kontakt, er som bekendt ikke at have nogen.

Ved etablering af de enkelte kontakter lægger vi i Amnesti Nu vægt på at opnå et passende forhåndskendskab til de implicerede personer samt at sikre realistiske forventninger fra begge sider.

Vi er løbende parate til at træde til med vejledning eller henvisning til yderligere rådgivning i forhold til de problemstillinger, som man som kontaktperson kan støde på. I forhold til de juridiske spørgsmål, henviser vi videre til de juridisk sagkyndige, som vi samarbejder med.

Hvis du vil høre mere kan du kontakte:

Center Avnstrup (Roskilde)– Nina Lørring, e-mail: ninaloerring@mail.dk eller Charlotte Mortensen cgm@folkeempati.dk
Center Kongelunden (København)– Inga Axelsen, e-mail: ingatonya@hotmail.com
Center Sandholm (Birkerød)– Gerd Gottlieb, e-mail: gerdg@mail.dk