Kvindegruppen

Nogle af Amnesti Nu´s kontaktpersoner, som kommer i Center Sandholm, mødes hver anden tirsdag om aftenen sammen med kvinderne fra centret. Vi er en meget blandet gruppe – både med hensyn til alder og nationalitet. De kvinder i Sandholm, der kan flere sprog, oversætter for de øvrige.

Vi hygger os over en kop te, udveksler erfaringer og tager aktuelle emner op. Fra Sandholm hører vi om hverdagen i centret, herunder om børnenes tilværelse. Udefra kan vi fortælle om vores egen dagligdag, den politiske situation med hensyn til asylproblematikken og om vores initiativer i Amnesti Nu samt i de andre netværk og grupper, der også arbejder for en human asylpolitik.

Det er også her, vi har planlagt de fælles demonstrationer for amnesti til dem, der har siddet mere end tre år i centrene.