Foreninger, organisationer og græsrodsnetværk, der ligesom Amnesti Nu arbejder for en værdig asylpolitik:

Alle Børns Rettigheder
Amnesty International
Bedsteforældre for Asyl
Borgere for et anstændigt Danmark
Dansk Folkeempati
Flygtningudvalg Laurentii/Roskilde
Folkesagen for værdig Asylpolitik
Foreningen af Danske Flygtningevenner

Foreningen af Udlændingeretsadvokater
Indre Missions Tværkulturelle arbejde
Initiativ for afviste irakiske asylansøgere
Internationalt Kristent Center
Irakisk Menneskerettighedsforening i Danmark

Komiteen Flygtninge under Jorden
Kvinder i Sort
Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed
Landsforeningen af Danske Flygtningevenner
Mangfoldighedsnetværket
Muhabet
Nuras venner
Præsteinitiativet
SOS mod racisme
Støttekredsen for Flygtninge i Fare
Tværkulturelt Center
Ægteskab uden grænser

Amnesti Nu er tilmeldt
- Dansk Flygtningehjælps Asylnetværk sammen med flere af de ovenstående
grupper
- Udlændingeservices Brugerpanel

En lang række organisationer, fagforeninger mv har aktivt meldt sig som anbefalere af Amnesti Nu´s underskriftsindsamling.